Usuń błąd „The VirtualBox kernel modules do not match this version of VirtualBox”

Po aktualizacji VirtualBoxa może się okazać, że nie da się na nim uruchomić żadnej maszyny wirtualnej i wyskakuje poniższy błąd:

RTR3InitEx failed with rc=-1912 (rc=-1912)
The VirtualBox kernel modules do not match this version of VirtualBox. The installation of VirtualBox was apparently not successful. Executing
'/sbin/vboxconfig’
may correct this. Make sure that you do not mix the OSE version and the PUEL version of VirtualBox.
where: supR3HardenedMainInitRuntime what: 4 VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH (-1912) – The installed support driver doesn’t match the version of the user.

Sposób naprawy błędu

Skoro szukasz rozwiązania, to prawdopodobnie uruchomienie komendy wskazanej w błędzie nie wystarczyło. Spróbuj ręcznie usunąć stare śmieci VirtualBoxa przed wykonaniem zalecanej komendy:
sudo apt autoremove
sudo apt remove virtualbox-dkms
sudo /sbin/vboxconfig

Po wykonaniu powyższych komend VirtualBox powinien zacząć działać prawidłowo.

Źródła: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge